21/03/2018

My Dreams

administrator No comments

Ngicela ukubuza , kuchazani ukuziphupha Ku ngathi uyashada ugqoke ingubo emhlophe kodwa ungakomboni oshada naye? My Dreams KODWA NGIPHUPHE BETHI INGANE YAMI INGONILE INGABE KUSHO UKUTHINI UKUKHULELWA INGANE ENGONILE? Ngiphuphe ngigcwele amakaka umzimba wma wonke, nghleli be xboy friend yam inemoto entsha enhle.

Sawubona ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha njalo udutshulwa. Kwesinye iskhathi ubone I ex yakho. Ngiphuphe ngikaka kodwa amakaka besengathi mayephuma aphume nento engathi iballon engaweli phansi kodwa awele kulento ngize ngiphakame nayo leliballon ligcwele amakaka phakathi kodwa ngizwa ubuhlungu khona ephushweni ngabe sengvezelwa usisi wam sengathi nguye ongenza lento . Ngiphuphe ngiphakul a izinyosi ngaze ngadla uju lwazo namaqanda ngabe kuchazani. Bengihlushwa isfuba angaz noma bengilashwa epbusheni. I green ngombala imhlophe entanyeni ngicela ningisize kusho ukuthini?

Ngiphuphe ngisilwandle oluhle oluthi alube to Island,kukhona ihlahla ezinhle nezisabisayo. Khona kubuye kube namanzi amnyama ahamba ngamawala,ebengihamba nabo besisaba kodwa sihambela phezulu egathi sisezihlahleni. Ngiphupha kaningi omama abathathu bathwelwe amduku amhlophe ekhanda. Ngiphupha ngimelwe ukuwela umfula kodwa ngesaba ngajika, endleleni ejikayo kuvela inyoka emnyama ithi ngijikelani npoba kumele ngingene kulamanzi ngithi kuyo ngiyawesaba amanzi amaningi mina. Ngicela ukubuza ukuth kusho ukuthini ukuphupha umyeni wakho esembhedeni nomuntu wesifazane ongamazi.

Nokuphupha kuphuma abakhongi kuthiwa umyeni wakho uyaganwa. Lamaphupho ayalandelana and aloke ebuya njalo. Ngicela ukwazi kuchaza ukuthini ukuphupha kade kunesichotho sekudlulile,sekunamanzi agelezayo aclean? Ngicela ukubuza ukuphupha imvula enezikhukhula kushoniuphupha wehla izitebhisi nihamba nibabili. Beng’cela ukubuza and leli phupha aling’phathi kahle.

Kusho ukuthi uyithanda kakhulu kenziwa lokho kwenza kubenokuxhumana okukhulu ngokomphefumulo ngendla yokuthi akululanga ukuthi kungaba khona intombi engamuthatha kuwe. Ngabe kushukuthini ukuphupha ubhukuda olwandle no partina wakho, ulwandle lushintshe libe namagagasi amnyama lifune ukuzonimbozela? Ngabe kusho ukuthini ukuphupha izingane eziningi, kanye nengane oyizalayo zivaleleke endaweni encane emnyama. Lapho uzivulela zibukeke sengathi zifile bese ziyaphaphama. Ngiphuphe kusha ekhaya ngaphinde ngaphupha kusha imoto yomkami ngosuku olulodwa ngabe lokhu kuchazani? NGO 2013 washona,manje ngilokhu ngimphupha eze kimi ngathi ufuna ukuxolisa.